top of page

Best på kvalitet – Best på fagkunnskap

Tlf.: +47 63 91 20 80

 • Instagram
 • Facebook
Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi lagrer, hvordan vi behandler dem og hvor de er lagret.

 

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

 

Sist oppdatert 29. jan 2024.

 

Kontaktinformasjon

Daglig leder i Årnes Blomster er hovedansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandling eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du vår kontaktinformasjon nedenfor:

 

Adresse: Siloveien 2, 2150 Årnes

Organisasjonsnummer: 933 268 489

E-post: aarnes.blomster@interflora.no

Tlf: 63 91 20 80

 

Begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer eller e-postadresse. 

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

Årnes Blomster er behandlingsansvarlig

Årnes Blomster er behandlingsansvarlig for personopplysninger du legger igjen på vår nettside, sender til oss i e-post m.m.

Hva slags informasjon samler vi inn?

Når du bestiller noe via bestillingsskjemaet vårt, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi be om og behandler dermed følgende personopplysninger:

 • Ditt fornavn

 • Ditt etternavn

 • Din e-postadresse

 • Ditt telefonnummer

 • Din adresse

 • IP-adresse

 • Mottakers navn

 • Mottakers adresse

 • Mottakers telefonnummer

 • Hilsener og eventuell tekst i kort

 • Opplysninger om hva du ønsker å bestille

 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål

 

Når du bestiller tjenester direkte fra vår fysiske butikk, behandler vi følgende informasjon:

 • Fornavn

 • Etternavn

 • Adresse (Kun ved betaling mot faktura)

 • Telefonnummer

 • E-post

 • Mottakers navn

 • Mottakers adresse

 • Mottakers telefonnummer

 • Hilsener og eventuell tekst i kort

 

Årnes Blomster AS oppbevarer ikke kredittkortopplysninger, men da vi i enkelte tilfeller etter samtykke fra kunde må etterbelaste betalingskortet som ble benyttet ved bestilling for dekking av kostnader for ekstra utkjøring, vil kredittkortopplysningene bli lagret kryptert hos vår betalingsleverandør NETS i inntil 10 dager. NETS er PCI sertifisert på aller høyeste nivå, og håndterer kortbetalinger for over 25000 nettbutikker. Privatkunder som ønsker å betale med faktura via vår leverandør AfterPay (kun tilgjengelig ved bestilling på www.interflora.no) må oppgi personnummer for å kunne gjennomføre kredittsjekk. Personnummeret blir ikke lagret hos Årnes Blomster AS eller Interflora Norge SA. Du kan lese mer om AfterPay her (https://documents.riverty.com/terms_conditions/payment_methods/overview/no_no/)

 

Formålet med behandling av personopplysningene

Informasjonen du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Kundebehandling og kjøp av våre produkter og tjenester

 • Sende bestillinger til riktig mottaker

 

Det er frivillig å gi fra seg personopplysningene, men dersom du ikke gir fra deg opplysningene kan du heller ikke benytte våre tjenester som krever behandling av personopplysninger.

 

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler

 • Sende ønskede produkter, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger

 • Opprette og opprettholde en salgsdialog

 

Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger, godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med handlehistorikk og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger som du har registrert hos oss via f.eks. telefon eller e-post. Opplysninger som er nødvendige for tjenester eller produkter vil også bli lagret.

 

Hvor lenge lagres opplysningene?

Personopplysningene vi mottar blir beholdt av oss på ubestemt tid. Vi har behov for å beholde disse opplysningene for å kunne hjelpe deg bedre og mer effektivt i fremtiden. Disse opplysningene slettes ved forespørsel. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjoner, samt påvirke pågående dialoger.

 

Hvem kan informasjonen deles med?

Årnes Blomster AS deler kun dine personopplysninger med andre virksomheter dersom det er nødvendig for å ivareta den daglige driften av Årnes Blomster AS. Det rettslige grunnlaget for dette er berettiget interesse, idet vi ønsker å effektivisere driften og tilby en best mulig tjeneste. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Informasjonen som blir sendt inn via skjemaer er også tilgjengelig for våre webutviklere og designere. 

 

Informasjonsdeling med tredjepart

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter. Dersom mottaker av tjenester er en tredjepart, behandler vi mottakerens personopplysninger på bakgrunn av vår berettigede interesse i å levere tjenestene vi tilbyr

 

Hvor oppbevares opplysningene?

Personopplysningene du registrerer ved utfylling av bestillingsskjemaet blir lagret i en database administrert av våre webutviklere og designere. Informasjon sendt på e-post eller gitt over telefon lagres i vårt kundesystem administrert av Årnes Blomster AS.

 

Dine rettigheter om innsyn og sletting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. 

 

Vi kan ikke slette informasjon som vi er rettslig forpliktet til å oppbevare, dette gjelder for eksempel bilag, som etter bokføringsloven lagres i 5 år.

 

Alle henvendelser om utøvelse av rettigheter må skje skriftlig slik at vi kan dokumentere dine ønsker og forsikre oss om at vi er i kontakt med riktig person. Du må også fremvise legitimasjon, slik at vi får bekreftet din identitet. Vi trenger navn, adresse, mobil og e-post for å kunne søke i våre systemer. Det vil hjelpe oss i søket om du kan angi hvilken forbindelse du har eller har hatt med Årnes Blomster AS og Interflora Norge SA.

 

Du vil få fremlagt en kopi av personopplysningene Årnes Blomster AS eller Interflora Norge SA behandler om deg. Dersom du ber om flere kopier, vil vi kunne kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Elektroniske henvendelser vil bli besvart elektronisk med mindre andre ønsker er fremlagt. 

Hvis du sender oss en anmodning om å få utøve dine rettigheter, vil vi besvare denne så snart som mulig etter at vi mottar den og senest innen 30 dager. 

 

Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for, inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

 

E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet  Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

Vi benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

 

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

bottom of page